www.Buy-Electronic.net | สั่งซื้อสินค้าง่ายๆ

ข้อมูลการชำระเงิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นวรัตน์ คงขำ

036-2-27677-4

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นวรัตน์ คงขำ

420-0-49728-9

( ออมทรัพย์ )