www.Buy-Electronic.net | สั่งซื้อสินค้าง่ายๆ

ฟิวส์ | FUSE / Breaker

ฟิวส์ (fuse) เป็นอุปกรณ์นิรภัยชนิดหนึ่งที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยจะป้องกันการลัดวงจร และการใช้กระแสเกินในวงจรไฟฟ้า โดยจะหลอมละลาย และตัดกระแสไฟออกจากวงจรเพื่อป้องการอุปกรณ์เสียหาย โดยฟิวส์จะเป็นเส้นลวดเล็ก ๆ ทำจากตะกั่วผสมดีบุก มีจุดหลอมเหลวที่ต่ำ มีหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน
ชนิดของฟิวส์
ฟิวส์ชนิดก้ามปู
ฟิวส์ชนิดเส้น
ฟิวส์ชนิดกระเบื้อง
ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์หรือเซอกิตเบรกเกอร์
แสดง 1-12 จาก 155 รายการ